Thực hiện công văn số 263/SGDĐT-GDPT ngày 02/03/2021 của Sở Giáo

dục và Đào tạo về việc tổ chức Hội thảo giới thiệu sách giáo khoa lớp 2

năm học 2021-2022. Trong 2 buổi chiều 06/03 và chiều 10/03/2021 Trường Tiểu học Hòa Lạc đã tham gia hội thảo họp trực tuyến  giới thiệu sách giáo khoa lớp 2 với sự có mặt đầy đủ, nghiêm túc của các thầy, cô giáo trong hội đồng nhà trường.

Buổi hội thảo thứ nhất vào chiều 06/03 được lắng nghe Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Thủy (NXBGDVN) và một số tác giả của bộ sách lớp 2 nói về quy mô biên soạn, mục đích, định hướng, nội dung, hình thức…  

Ban giám hiệu nhà trường cùng các thầy,cô tham gia hội thảo buổi thứ nhất

Buổi hội thảo thứ  hai vào chiều 10/03/2021 được lắng nghe các tác giả dưới thiệu bộ sách “Cánh diều” lớp 2 với nội dung, mục đích, những điểm mới của từng môn…

Ban giám hiệu nhà trường cùng các thầy,cô tham gia hội thảo buổi thứ hai

 Qua hai buổi hội thảo trực tuyến giới thiệu sách giáo khoa lớp 2 các giáo viên trường Tiểu học Hòa Lạc được tiếp cận với các bộ sách, hiểu được định hướng, mục đích và những ưu điểm của từng bộ sách.