Hiện nay tình hình dịch covid-19 vẫn còn đang diễn biến phức tạp trên thế giới nói chung và việt nam nói riêng. Thực hiện tốt công văn Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Chỉ thị số 79/CT-BGDĐT ngày 28/01/2021 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở giáo dục và đào tạo; Công văn số 04-CV/BCĐ ngày 28/01/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh; Công văn số 147/DGDĐT-CTTT ngày 29/01/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh về việc thực hiện nghiêm ngặt biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trước diễn biến mới.

Tại trường TH Hòa Lạc công tác phòng, chống dịch được triển khai đồng bộ, tuân thủ đúng các quy định của Bộ Y tế. Nhà trường đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền phòng, chống dịch cho học sinh, cán bộ, giáo viên và người lao động trong nhà trường thông qua các buổi sinh hoạt, đầu giờ lên lớp. Hướng dẫn, yêu cầu giáo viên, học sinh cài đặt ứng dụng Bluezone. Nhà trường cũng thường xuyên tự đánh giá tình hình dịch bệnh và cập nhật thông tin trên app “An toàn covid-19”.

 Cha mẹ học sinh không vào trong khu vực trường học. Bảo vệ nhà trường hạn chế cho người không có nhiệm vụ vào trường, Nhà trường có biển thông báo cụ thể kế hoạch của các trường trước cổng trường.

  Nhà trường yêu cầu cán bộ, giáo viên, học sinh thường xuyên rửa tay với nước sạch và xà phòng, dung dịch sát khuẩn tay  trước khi vào lớp học, sau mỗi giờ ra chơi, sau khi đi vệ sinh và khi thấy tay bẩn; phối hợp với phụ huynh học sinh theo dõi sức khỏe của học sinh hằng ngày.

                   Học sinh sát khuẩn tay trước khi vào lớp học

Bắt buộc học sinh, giáo viên đeo khẩu trang thông thường khi đến trường, khi tham gia giao thông, nơi tập trung đông người; bảo đảm cho các phòng học được thông thoáng, tăng cường thông gió tự nhiên bằng cách mở cửa sổ, cửa ra vào.

Học sinh đeo khẩu trang khi đến lớp học

   Thực hiện vệ sinh khử khuẩn trường, lớp, bỏ rác đúng nơi quy định, nhất là khăn giấy sau khi sử dụng, khẩu trang (nếu dùng một lần) khi thay phải được bỏ ngay vào thùng rác và rửa tay bằng xà phòng và nước sạch. Ngoài ra trong các buổi ngoài giờ lên lớp các em được giáo viên hướng dẫn quy trình rửa tay theo 6 bước và cách đeo khẩu trang đúng cách...

Không có mô tả.
Hướng dẫn học sinh rửa tay đúng quy trình 6 bước

 

Giáo viên hướng dẫn các em cách đeo khẩu trang

Để bảo đảm an toàn sức khoẻ,phụ huynh, học sinh,giáo viên  cần nghiêm túc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn thông điệp 5K của ngành y tế (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế).

                                                                                                                      Nguyễn Mừng - Thu Thủy - Lê Thúy